Kunnanvaltuustossa 27.10.2010

Kunnanhallituksen esitykset kaavaehdotuksista hyväksyttiin valtuustossa keskustan, vasemmiston ja kokoomuksen äänillä (15-6). Vain yksi keskustan varavaltuutettu äänesti esitysten hylkäämisen puolesta. Kokouksesta oli poissa runsaasti varsinaisia valtuutettuja joko loman tai esteellisyyden vuoksi.

Tulevaisuuden puolesta - Pro Hanhikivi ryhmä totesi hylkäysesityksissään, että sekä osayleiskaava että asemakaava eivät ole toteutuskelpoisia, koska kaavaehdotuksissa on puutteita, virheitä ja jopa ”pieniä laittomuuksia”. Lisäksi asemakaavaehdotuksen todettiin olevan keskeneräinen, koska sitä muutettiin viime hetkellä (kunnanhallituksen aiemmin päivällä tekemän päätösesityksen mukaisesti) jättämällä kokonaan korttelialue 3 pois. Muutosta perusteltiin mm. Fingridin sähkölinjausten keskeneräisyydellä. Kyseessä ovat mitä ilmeisimmin myös ne luonnonsuojeluperusteet, joita mm. Pro Hanhikivi, luonnonsuojelijat ja yksityiset ihmiset ovat useaan otteeseen tuoneet esille ja korostaneet, mutta joihin ei kaavan valmistelussa ole reagoitu.

Tulevaisuuden puolesta Pro Hanhikivi ryhmä jätti eriävät mielipiteet valtuustoon päätöksiin hyväksyä Hanhikiven osayleiskaava ja asemakaava ydinvoimalan rakentamista varten.


Pro Hanhikivi ry jättää valituksen kaavapäätöksistä.