Valtuusto 10.11.2010

Olipas se kokous! 
Tämä oli Pyhäjoen kunnan toinen "historiallinen" valtuuston kokous. Ensimmäinen historiallinen kokous oli silloin, kun järjestettiin hallituksen kyselytunti.

Noin periaatteessa Pyhäjoella toimitaan nyt (tämän illan päätösten mukaan) siten, että valtuuston kokouksessa esitetyt ehdotukset (vastaesitykset) kirjataan pöytäkirjaan siten kuin puheenjohtaja haluaa (tai pöytäkirjan kirjoittaja kirjaa), riippumatta siitä millainen esitys tai kokouksen kulku on.  
Jos olet pöytäkirjantarkastajana asiasta erimieltä, asia siirretään tarkastettavaksi valtuustolle (normaali käytäntö), joka sitten hyväksyy pöytäkirjan. Teoriassa siten  olisi mahdollisuus myös korjata tai muuttaa pöytäkirjaa.


Esimerkki  1
Valtuuston kokous 27. 10.2010. § 41. Vastaesitys hallituksen päätösesitykseen:  ProH –ryhmän (Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi) puolesta  valtuustoryhmän varapuheenjohtaja HM teki ryhmäpuheenvuorossaan ehdotuksen, että osayleiskaava ei ole toteutuskelpoinen, koska kaavaehdotuksessa on puutteita, virheitä ja jopa pieniä lainvastaisuuksia eli kaavaa ei tule hyväksyä.

*) punaisella merkittyä tekstiosaa ei hyväksytty pöytäkirjaan.

Perusteluna: Valtuuston kokouksen pöytäkirja on päätöspöytäkirja, johon ei merkitä esityksen perusteluja. Viimekädessä puheenjohtaja päättää, miten esitykset kirjataan pöytäkirjaan.

Tämä toimintatapa, että esityksiä ei kirjata esitetyllä tavalla (ei edes erikseen pyydettäessä)  on vastoin kuntaliiton antamia ohjeita ja poikkeaa ainakin joissakin muissa kunnissa yleisestä käytännöstä.


Esimerkki  2 
Valtuuston kokous 10.11.2010 ( juttu siis jatkui ylimääräisessä kokouksessa).
Puheenjohtajan esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään sellaisenaan.
Vastaesitys :  ProH-ryhmän puolesta  valtuustoryhmän varapuheenjohtaja HM  teki ryhmäpuheenvuorossaan ehdotuksen, että  valtuuston kokouksen pöytäkirjaan lisätään pöytäkirjan §41 ja §42 ryhmän alkuperäiset esitykset  seuraavasti (...kokouksessa luettuna ja  kirjallisesti  puheenjohtajalle annetut alkuperäiset vastaesitykset)

Puheenjohtaja ei hyväksynyt vastaesitystä esitetyllä tavalla, joka oli käytännössä muutosesitys, että pöytäkirja hyväksyttäisiin muutoksin (tämä myös tuotiin kokouksessa esille), vaan vastaesitykseksi kirjattiin että pöytäkirjaa ei hyväksytä.

 
Mielipide-erot ovat mielipide-eroja, mutta kun on kysymys kokouksen toimintatavoista ja pelisäännöistä, voitaisiin noudattaa yhteisiä ja yleisiä periaatteita, ja kirjata asiat niin kuin ne on kokouksessa esitetty.

PS. Kommetoida voi tuolla keskustelupalstan puolella... jos haluaa.