Pro Hanhikivi ry on jättänyt hallinto-oikeudelle valitukset Pyhäjoen kunnanvaltuuston ja Raahen kaupunginvaltuuston päätöksistä hyväksyä Hanhikiven ydinvoimaosayleis- ja asemakaavat. Yhdistyksen mukaan Hanhikiven valituksenalaiset kaavat ja niistä tehdyt päätökset tulee kumota. Valitukset on allekirjoittanut Pro Hanhikiven lisäksi Raahen seudun luonnonystävät ry sekä joukko alueen maanomistajia.
 
Kaavavalitusten perustelut ovat johdonmukaisesti pääasiassa samoja, joihin Pro Hanhikivi on vedonnut valituksessaan ydinvoimamaakuntakaavasta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valittajien mukaan Hanhikiven osayleis- ja asemakaavat eivät täytä niille asetettuja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia sisältövaatimuksia. Kaavojen energiaverkkoon, ekologiseen kestävyyteen ja ympäristöhaittoihin kohdistuvat vaikutukset ovat laajemmin kuin maakunnallisesti merkittäviä ja ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Valituksissa todetaan myös kaavoitusta laaditun riittämättömien tutkimusten ja selvitysten pohjalta ja kaavojen valmistelussa ja päätöksenteossa tapahtuneen menettelytapavirheitä. Lisäksi Pro Hanhikivi ry asiakumppaneineen katsoo Hanhikiven ydinvoimakaavojen rikkovan EU:n lintu- ja luontodirektiivejä sekä luonnonsuojelu- ja vesilakia.

Pyhäjoen kaavat

Raahen kaavat