EI SOVI SITTENKÄÄN!
-----------------------------
TEM:n tiedotteesta 149/2012, saapunut 27.6.2012 klo 10:14 ja raportista poimittua:

Ydinvoimayhtiöiden ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävä ryhmä antoi 27.6.2012 väliraporttinsa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle. Työn tulee valmistua vuoden loppuun mennessä.
 • Fennovoima Oy:n tulee vuoteen 2016 mennessä esittää ministeriölle joko ympäristövaikutusten arviointiohjelma omasta käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksesta tai sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa
   
 • Olkiluotoon mahtuvan käytetyn ydinpolttoaineen tarkka määrä selviää vasta vuosikymmenten kuluessa.
   
 • Kallion laatu selviää tarkemmin vasta   loppusijoitustunnelien louhintavaiheen tutkimuksissa. Tämän vuoksi ei ole varmuutta myöskään siitä, mahtuuko edes suunniteltu 12 000 tonnia (TVO + Fortum) käytettyä ydinpolttoainetta Olkiluotoon.
   
 • Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laajentaminen Fennovoiman jätteille (n 3 000 tonnia) edellyttäisi poikkeamista Posivan tähänastisista tutkimus- ja toimintaperiaatteista, jotka eivät saa vaarantaa nykyisen loppusijoitushankkeen turvallisuutta ja toimintaedellytyksiä.
   
 • Fennovoima jatkaa oman ydinjätteen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistelua.  YVA-ohjelma tulee kattamaan useita vaihtoehtoisia paikkoja mukaan lukien Pyhäjoki, koska se on ydinvoimalaitoksen suunniteltu sijaintipaikka
Lisätiedot:
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM, puh. 029 506 3636 ja 050 462 0788

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2471&89519_m=107096
Raportti TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/files/33504/Ydinjatehuoltoyhteistyon_ohjausryhman_valiraportti_210612.pdf