TIEDOTE
 
Eduskunnalle luovutetaan ydinvoima- ja uraanikaivoshankkeista kansanäänestystä vaativa adressi
 
Kansalaisjärjestöt luovuttavat tiistaina 12.6. klo 8 eduskuntaryhmille adressin, jolla vaaditaan Suomeen kansanäänestystä ydinvoimasta ja uraanikaivoshankkeista. Adressin on allekirjoittanut yli 10 000 Suomen kansalaista sekä 11 kansalaisjärjestöä. Adressilla vaaditaan Suomeen kansanäänestystä Olkiluoto 3:n käynnistysluvasta, Fennovoiman ja TVO:n uusien ydinvoimaloiden rakentamisluvista, lisäydinvoiman hyväksyttävyydestä, uraanikaivosluvista sekä Posivan Onkalo-projektin jatkamisesta.
 
Allekirjoittajat katsovat, että ydinvoimaan ja uraanin louhintaan liittyvät jäteongelmat, riskit ja ympäristöhaitat ulottuvat kohtuuttoman pitkälle tulevien sukupolvien kannettavaksi, mikä tekee ydinvoimasta ja uraaniteollisuudesta moraalisen kysymyksen, jonka oikeutusta tulee kysyä kansalta.
 
Luovutustilaisuus järjestetään eduskuntatalolla lähetystöjen  vastaanottotilassa tiistaina 12.6. klo 8-8.30. Adressia ovat luovuttamassa Hanna Halmeenpää pyhäjokisesta Pro Hanhikivi ry:stä, Hilkka Lipponen Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry:stä, Kai Virtanen Meri-Lapin ydinverkostosta, Jouko Niemi Tekniikka elämää palvelemaan ry:stä, Lea Launokari, Naiset Rauhan puolesta -liikkeestä sekä Anna-Liisa Mattsoff, Edelleen Ei ydinvoimaa -liikkeestä.
 
Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
 
Lisämateriaalia adressista: http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys
 
 
Lisätiedot:
 
- Hanna Halmeenpää (Pro Hanhikivi ry), puh. 0505644122, pro.hanhikivi@omanetti.fi
- Hilkka Lipponen (Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry), puh. 0400583176, hilkkalipponen@gmail.com
- Kai Virtanen (Meri-Lapin ydinverkosto), puh. 044 0356244,kaivi@suomi24.fi